Poker Strategi

Derfor bør du spille aggressiv poker

Pinterest LinkedIn Tumblr

Der findes helt grundlæggende to typer af pokerspillere: De passive og de aggressive.

Ud af disse to typer, findes der kun én vindende type: Den aggressive pokerspiller. En passiv pokerstrategi er en tabende strategi. En aggressiv pokerstrategi er en vindende pokerstrategi – vel at mærke, hvis den aggressive strategi udføres korrekt.

Her går vi i dybden med, hvorfor det forholder sig sådan, og hvordan du implementerer aggression korrekt i dit pokerspil.

Gode og dårlige aggressive spillere

Inden vi går i dybden med, hvorfor du bør vælge en aggressiv pokerstrategi, er det vigtigt at få ryddet en misforståelse af vejen.

Der findes spillere, som better, raiser og re-raiser i blinde i håb om at få modspillerne til at folde. Det sker ofte uden nogen form for indsigt i eller overvejelser omkring hænderne i modspillerens eller spillerens egen range. Det er denne type spillere, som normalt gør sig fortjent til betegnelsen “maniacs”.

Det er ikke denne type aggression, vi er fortalere for. Korrekt aggression er kontrolleret aggression, som kun bruges i helt specifikke situationer med et bestemt mål for øje.

Med andre ord kan aggressive pokerspillere opdeles i:

  • Kontrollerede aggressive spillere (TAGs og gode LAGs)
  • Ukontrollerede aggressive spillere (Maniacs og dårlige LAGs)

passiv vs. aggressiv poker

Lad os komme til essensen og se nærmere på, hvorfor en passiv spillestil er en dårlig ide, mens kontrolleret aggression er vejen frem.

En passiv spiller kan grundlæggende kun vinde en hånd på én eneste måde: At nå til showdown og have den bedste hånd.

En aggressiv pokerspiller kan derimod vinde med både gode og dårlige hænder – nemlig gennem value betting og bluffing.

Den gode aggressive spiller value-better sine gode hænder med henblik på at få flest mulige chips franarret modstanderne, når de caller med ringere hænder.

De værdiløse hænder bruger han til bluffs eller semibluffs for at få modspillerne til at folde bedre hænder, når situationen er til det.

Sådan udnytter du passive modspillere

Den passive spiller er generelt frygtsom og tager nødigt risici. Deres mål er at nå til showdown så billigt som muligt, når de ikke ligefrem sidder med the nuts – en hånd, som ikke kan slås. Det betyder, at de ofte foretrækker at limpe fremfor at raise preflop.

Gode aggressive spiller udnytter denne frygt. De har let ved at tvinge passive spillere ud af potten ved at raise preflop og fortsætte aggressionen postflop.

Omvendt ved en god aggressiv spiller, at han som regel skal stikke halen mellem benene, hvis en passiv modspiller pludselig viser aggression. Det betyder nemlig at han eller hun har en meget stærk hånd.

Det betyder, at en passiv spiller er meget let at læse og udnytte ved pokerbordet.

Skriv din kommentar