Poker Strategi

Har du virkelig den bedste hånd?

Pinterest LinkedIn Tumblr

I en kendt sang lyder omkvædet: “You gotta know, when to hold'em. Know when to fold'em”.

Men langt fra alle pokerspillere følger dette – ellers glimrende – råd. 

En af de fejl, som kan koste uøvede pokerspillere store tab, er når de overvurderer de kort, de sidder med på hånden – og som konsekvens heraf ikke får foldet i tide.

I denne artikel ser vi nærmere på, hvordan du undgår at havne i de dyre situationer, hvor din – tilsyneladende gode hånd – bliver domineret af en endnu bedre hånd, og alle de chips, du troede du skulle vinde, i stedet havner i modspillerens lommer.

Dominerede pokerhænder

Forestil dig, at du sidder på BTN positionen (100 bb) med K9 CO (100 bb) open raiser til 3 bb, du caller, mens alle øvrige spillere folder. 

Floppet kommer: K82 med 7.5 bb i puljen.

CO åbner flop runden med et 2/3 pot c-bet på 5 bb. Du vælger at calle med dit toppar.

Turn kortet er: 4 med 17.5 bb i puljen.

CO fortsætter med et pot-sized c-bet på 17.5 bb.

Kan du mærke, at det begynder at blive en anelse ubehageligt? Hvis du caller, vil der ligge 52,5 bb i puljen. Med et pot-sized turn bet sender CO et signal om, at han er villig til at gå all-in i river runden.

Du ved, at din modspiller kan sidde med hænder som AK, KQ, KJ, KT. Han kan også sidde med K8s, K2s, ligesom han kan have AA, KK, 88 eller 22. Der er med andre ord masser af hænder i hans range, som dominerer dit toppar.

Du kan umuligt vide, om din modspiller bluffer, eller han har stærk hånd, men ofte vil du være domineret – særligt i microstakes spil, hvor det er de færreste spillere, der bluffer så aggressivt.

Sådan kan du forebygge de ubehagelige situationer

I ovennævnte eksempel kunne du have valgt at folde en marginal hånd som A9s allerede pre-flop.

Alternativt kunne du have 3-bettet preflop hvilket ville have givet dig et bedre indblik i din modspillers range.

Hvis du havde 3-bettet preflop og CO havde valgt at calle, kunne du have fjernet hænder som AA, KK og AK fra hans range. Desuden ville du have været preflop aggressoren og dermed have initiativet i position postflop.

Hvis CO i stedet havde 4-bettet mod et re-raise, kunne du have foldet din hånd uden yderligere betænkeligheder.

Du kunne også have valgt at re-raise mod flop c-bettet. Herved kunne du have “testet” din modspillers styrke – og måske have vundet hånden i floprunden, hvis hans c-bet var rent bluff.

Opsummering

Aggression er ofte vejen frem i poker. Med aggression opnår vi flere ting. Vi får information om modspillerens håndstyrke, vi tager initiativet og vi fratager modspilleren muligheden for at lave et c-bet som et bluff.

Der er ikke noget entydigt svar på, hvad der er det rigtige spil. Alt afhænger af, hvilken type modstander, du er oppe imod, hvor meget han bluffer og hvordan hans ranges er bygget op.

Her er et ordentligt HUD igen et uundværligt værktøj, som kan hjælpe med at træffe de rigtige beslutninger, når du spiller online.

Skriv din kommentar