Poker Strategi

Introduktion til cold calling

Pinterest LinkedIn Tumblr

Cold calling er en teknik, som deler vandene blandt pokerspillere. Nogle poker coaches anbefaler, at man slet ikke cold caller, nogle anbefaler, at man kun cold caller fra BTN og BB positionerne, mens andre igen bruger cold calling i situationer, hvor bestemte forudsætninger er opfyldt.

Vi hører til sidstnævnte og vil i denne artikel forklare, hvorfor det er tilfældet. Vil vil gennemgå teorierne  bag og forudsætningerne for cold calling og gå i dybden med, hvornår og hvordan du bruger cold calls i dit spil.

Hvad er cold calling?

Et cold call defineres som et call foretaget af en spiller, som endnu ikke har bidraget til puljen – efter et bet og et eller flere raises.

Preflop anses blinds som det første bet. Når en modspiller laver et open raise og du caller, er det derfor et cold call. Det samme er tilfældet, hvis en modspiller open raiser og en anden modspiller laver et 3-bet, hvorefter du caller. Eftersom blinds anses for første bet, betragtes calls fra blind positionerne ikke som cold calls.

Din modspiller har netop lavet et open raise fra UTG, og det er din tur på HJ positionen. Du har nu tre muligheder: Du kan folde, cold calle eller raise.

Sidder du med 52o eller 83o, er beslutningen ret enkel. Det samme gør sig gældende, hvis du sidder med AA eller AKs.

Men hvad stiller du op med alle hænderne midt imellem disse folds og raises? Altså JJ, ATs og KQo og lignende hænder, hvor valget ikke er helt så indlysende.

Disse hænder vil i nogle tilfælde kunne spilles som 3-bets, mens cold calling i andre tilfælde måske giver bedre mening.

Cold calling & gap konceptet

Gap konceptet blev introduceret af David Sklansky i bogen Tournament Poker for Advanced Players. Konceptet bygger på følgende princip:

Hvis en modspiller allerede har åbnet med et raise, skal du – for at cold calle – have en væsentligt stærkere hånd end du normalt selv ville have åbnet med fra din position. Det skyldes to forskellige faktorer:

For det første kommer noget af værdien fra et åbnings raise fra fold equity – altså chancen for at alle modspillere folder og du vinder blinds uden modstand. Når du cold caller mister du denne equity, da du er sikker på at have mindst en modspiller – nemlig spilleren, der åbnede.

For det andet åbner en spiller fra en tidligere position typisk med en stærkere range end den, du normalt ville åbne med fra din senere position. Du bør kun cold calle, når du har en equity fordel imod modspillerens range. Derfor er du nødt til at fjerne de svageste hænder fra din normale open raise range for at din cold calling range er tilstrækkeligt stærk.

Princippet kan illustreres således:

Som du kan se af figuren, bør dine egne ranges afhænge af modspillerens åbningsrange. Du 3-better med dine bedste value hænder og folder svage hænder, der er domineret af modspillerens range.

Mellem disse to har du så de hænder, du muligvis bør cold calle. Når du overvejer om cold calling er det bedste valg i en bestemt situation, bør du tage følgende i betragtning:

  • Har din hånd en equity fordel i forhold til modspillerens åbningsrange?
  • Har du gode implied odds?
  • Hvilke fordele har du postflop?
  • Hvor højt er modspillerens åbnings raise?
  • Hvor mange spillere er der efter dig?

Har din hånd en equity fordel?

Når du forventer, at din hånd har en equity fordel i forhold til modspillerens åbnings range – men hånden ikke er stærk nok til at 3-bette, kan den være en god kandidat til et cold-call.

Det vigtige er, at din hånd har tilstrækkeligt med equity – altså over 50% i forhold til modspillerens samlede range.

Lad os se på nogle forskellige hænder og deres equity i forhold til en tight 12,7% åbningsrange.

HJ/MP åbningsrange | 12,7% (168/1326 kombinationer)
Antal Forsøg
Plat
Krone
Din hånd
Din equity
Modspillers equity
AQo
52,2%
47,8%
AJs
49,2%
50,8%
KQs
44,3%
55,7%

Som du kan se af ovenstående tabel, kræver det en virkelig stærk hånd – AQ+ at have equity fordelen i forhold til en tight range som denne.

Lad os prøve at se, hvordan de samme hænder klarer sig mod en 22,2% åbningsrange.

Antal Forsøg
Plat
Krone
Din hånd
Din equity
Modspillers equity
AQo
56,8%
43,3%
AJs
56,3%
43,7%
KQs
50,2%
49,8%

Her illustrerer vi klart, hvorfor du bør udvælge dine 3-betting og cold calling hænder ud fra modspillerens range.

En hånd som AJ, der ikke umiddelbart var stærk nok til at cold calle mod en 12,7% range er faktisk stærk nok til at value 3-bette mod en 22,2% åbnings range, mens KQ har tilstrækkeligt equity til at cold calle.

Du kan naturligvis ikke sidde og beregne din præcise equity, mens du spiller. Det kræver øvelse og erfaring, men med tiden vil du få en god fornemmelse for, hvilke hænder der har en equity fordel imod forskellige ranges.

En rigtig god øvelse er at bruge en equity kalkulator som Power Equilab til at lege med forskellige ranges og hænder, og forsøge at gætte på equity forholdet mellem disse.

Har du gode implied odds?

Selv om din hånd ikke umiddelbart har tilstrækkelig equity til at cold calle, kan det i nogle tilfælde være profitabelt at gøre det alligevel. Her spiller implied odds en særdeles væsentlig rolle.

Begrebet implied odds dækker kort fortalt over, hvor meget, du forventer at vinde, hvis din hånd rammer floppet (eller turn/river) og du ender med at sidde med en stærk hånd, som kan vinde ved show-down.

Hvornår har du så gode implied odds? Det har du når du har mulighed for at vinde en tilstrækkeligt stor pulje til at rette op på de gange, hvor din hånd ikke rammer floppet og du må opgive denne.

Gode implied odds kan f.eks. ses når:

  • At modspilleren som åbnede puljen preflop spiller en stærk range  og sandsynligvis er villig til at “gå hele vejen” og satse aggressivt postflop.
  • Både du og modspilleren er deep stacked – gerne med minimum 150 bb.
  • Der sidder en eller flere dårlige calling stations efter dig, som sandsynligvis også vil bidrage til puljen.
  • Du har en forholdsvis “værdiløs” hånd preflop, som kan udvikle sig til en særdeles stærk value hånd postflop – f.eks. suited connectors, suited one-gappers, suited aces og små pocket pairs.

Hvad er dine postflop fordele?

Når du cold caller fremfor at re-raise, er det vigtigt at huske, at du giver afkald på din fold equity preflop (den chance, der er for at modspilleren folder når du svarer igen med et 3-bet).

Før du vælger cold calling, er det vigtigt at du spørger dig selv, om du har en eller flere fordele postflop i forhold til spilleren, der open raisede.

Hvis denne spiller f.eks. er kendt for at åbne med en bred range, kan du cold calle med en tilsvarende bred range, da chancen for at modspilleren rammer floppet forringes.

Positionsfordelen er den aller vigtigste faktor at tage i betragtning. Når du sidder i position i forhold til modspilleren, har du langt større manøvreringsmulighed postflop og langt bedre mulighed for at presse modspilleren til at folde gennem bluffs.

Sidst men ikke mindst kan det være, at du simpelthen er en bedre spiller – forstår postflop spillet bedre end din modspiller. Mens de fleste spillere helt eller delvist finde ud af at spille en fornuftig standard preflop strategi, er det langt færre, der formår at spille rigtigt post-flop, hvor der er mange flere parametre i spil.

Hvor mange modspillere er tilbage?

Den sidste faktor, du bør tage hensyn til, før du laver et cold call, er hvor mange spillere, der er tilbage til venstre for dig – og hvilke type spillere, der er tale om.

Generelt bør du spille mere konservativt og “forsigtigt” jo flere spillere, der er tilbage. 

Hvis der f.eks. sidder 3 spillere efter dig, bør du overveje muligheden for, at en af disse kan modsvare dit cold call med et squeeze re-raise, som sandsynligvis betyder, at du må folde din hånd. I sådanne tilfælde er det måske bedre at folde i første omgang og gemme dine chips til mere optimale situationer.

Skriv din kommentar