Poker Begreber

Introduktion til Poker HUDs – Postflop C-bets

Pinterest LinkedIn Tumblr
Denne artikel er del 5 af 6 i serien Få det maksimale ud af dit Poker HUD

I denne artikel ser vi nærmere på to forskellige postflop HUD indikatorer: CBET og FvCBET. De to indikatorer giver dig værdifuld information, som dels kan bruges til at vurdere troværdigheden af modspillerens aggression postflop – dels til at identificere gode bluffmuligheder.

Hvad er et C-bet?

Betegnelsen C-bet er en forkortelse for ‘Continuation Bet'.

Et continuation er når spilleren, der foretog det sidste raise preflop (preflop aggressoren), følger op ved at være den første spiller, der better postflop.

Eksempel:

Du raiser preflop fra BTN positionen og ender heads up mod BB postflop. Efter floppet vælger BB at checke og du følger op med et bet.

Nogle spillere vil C-bette stort set hver gang, de har muligheden, uanset hvad de måtte sidde med. Andre spillere C-better kun, når de rammer floppet og sidder med en hånd af en vis værdi.

Dit HUD giver dig et klart billede af, hvilken af disse typer spillere, du er oppe imod – og dermed, hvordan du bør reagere på modspillerens aggression.

Sådan bruger du CBET indikatoren

CBET (eller blot CB) indikatoren i dit HUD viser, hvor ofte en spiller har lavet et continuation bet, når han har haft muligheden. Tallet vises i procent, så hvis en spiller har haft chancen for at lave et C-bet 10 gange og han har gjort brug af den 7 gange, vil dit HUD vise 70%.

For at forstå, hvad denne information kan bruges til, er det værd at nævne, at kun omkring 1/3 af uparrede hænder rammer et brugbart flop. I kontrast hertil, ligger CBET for en god aggressiv pokerspiller typisk på 60-70%.

Vær opmærksom på, at indikatoren kræver at du har en vis mængde data på den enkelte spiller, før den er pålidelig – gerne minimum et par tusinde hænder.

Det gør den naturligvis, fordi den gode spiller ved, at modspilleren også kun rammer floppet 1/3 af gangene, så der er typisk en god mængde fold equity indbygget i en fornuftig C-betting strategi.

Spillere, der ligger højere end 70%, kan typisk udnyttes, som vi vil illustrere med følgende eksempel:

Forestil dig du sidder på BTN (100 bb) med 66.

En TAG (100 bb) åben raiser fra UTG til 3 bb og du vælger som den eneste at calle.

Floppet indeholder 27J.

UTG positionen laver et C-bet på 2/3 pot. Du tjekker hans HUD stats og ser, at han open raiser med 17%  fra UTG, mens hans flop CBET viser 89%. Hvad stiller du op her?

Din egen hånd er for svag til at calle. En typisk reaktion blandt mange lowstakes spillere vil være at folde. Men det er ikke nødvendigvis den bedste strategi.

Her bør du i stedet overveje, hvordan modspillerens 17% range ser ud. Den kunne typisk bestå af: AA-55, AKo-ATo, KQo-KJo, AKs-A2s, KQs-K8s, QJs-Q9s, JTs-J9s, T9s.

Knap 43% af denne range vil være foran din hånd efter floppet og kun 33% vil af tiden vil modspilleren sidde med et top par eller bedre.

Når man sætter disse faktorer sammen med modspillerens høje C-bet frekvens, vil man sagtens kunne forsvare at re-raise ham her og forvente, at han folder tilstrækkeligt ofte til, at det er profitabelt.

Havde din modspiller i stedet haft en flop CBET på 30%, ville der være langt  større grund til at være forsigtig. En spiller med så lav en CBET frekvens er oftest en fit or fold spiller, som typisk kun raiser med valuehænder.

Fold Flop CBET vs Raise

Dit HUD kan vise stort set alle de informationer, du måtte ønske dig.
I ovennævnte eksempel, kan det f.eks. være nyttigt at inkludere 'Fold Flop CBET vs Raise' indikatoren, som viser hvor ofte modspilleren gennemsnitligt folder, når hans C-bet bliver mødt af et re-rasise.

Sådan bruger du FvCBET indikatoren

Forkortelsen FvCBET står for ‘Fold versus Continuation Bet'. I nogle HUDs vil du også se forkortelsen F2CB Som navnet antyder, viser indikatoren, hvor ofte en spiller folder, når han står overfor et continuation bet fra en modspiller.

En god spiller vil typisk have en FvCBET på lige under 50%. Også her forudsættes, at du har en tilstrækkelig mængde hænder – gerne minimum 2000, før indikatoren giver et retvisende billede.

FvCBET er interessant, når du overvejer, hvorvidt du skal lave et C-bet eller ej.

Har du en valuehånd, som du forventer vil vinde ved showdown, bør du som udgangspunkt forsøge at gøre puljen så stor som muligt. Her vil du hellere sidde overfor en calling station med en FvCBET på 24% end en nit med en FvCBET på 78%.

Hvis du derimod ikke rammer floppet, vil du typisk hellere sidde overfor en nit, som gør det muligt at bluffe dig til puljen – end en calling station, som går hele vejen med et par toere.

Lad os tage et eksempel mere for at illustrere:

Du open raiser til 3 bb fra HJ positionen (100 bb) med AQ. Alle andre spillere folder – på nær BTN som vælger at cold calle.

Floppet kommer: 4K8 og du er første spiller til at agere postflop. Hvad gør du her?

Lad os først kategorisere floppet. Først og fremmest indeholder floppet hverken flush draws eller open ended straight draws. Derudover indeholder det kun et enkelt broadway kort. Denne type flop kan kategoriseres som et ‘dry board'.

Du tjekker modspillerens FvCBET, som viser 59%.

Med andre ord er din fold equity isolereret 59%. Lad os regne på situationen, hvis du presser din modspiller med et 2/3 pot size continuation bet:

Der ligger 7.5 bb i puljen – dit c-bet er på 5 bb.

(0,59 * 7.5) – (0,42 * 5) = 2.33

Med andre ord, kan du lave et 2/3 C-bet med en hvilken som helst hånd og forvente en “automatisk” profit på 2.33 bb pr. gang i gennemsnit. 

Eksemplet illustrerer hvor effektivt et HUD kan være, når du skal finde huller i modspillerens – og ikke mindst din egen strategi.

Bemærk, at du kunne have siddet med en hvilken som helst hånd i ovenstående situation. Selvfølgelig er det meget rart at have en vis mængde equity, når modspilleren vælger at calle dit continuation bet, men i auto-profit, situationer som denne, er det blot “ekstra flødeskum på lagkagen”, at du faktisk har pæn chance for at vinde ved showdown, hvis turn- eller riverkortet er et es.

Havde din modspiller derimod været en calling station med en CvCBET på 23%, ville det ikke have været korrekt at angribe ham med et C-bet uden en valuehånd.

Opsummering

CBET og FvCBET er de absolut vigtigste HUD indikatorer, når vi skal træffe beslutninger postflop.

Alle poker HUDs kan både vise de samlede CBET og FvCBET værdier og individuelle værdier for hver af de tre postflop runder. Det betyder, at du kan se præcis, hvordan modspilleren plejer at spille i lignende situationer og tilpasse dit spil herefter.

Vi har set, hvordan CBET og FvCBET indikatorerne direkte kan fortælle dig, hvordan du bør agere i en bestemt situation og hvordan du kan sikre dig “automatisk” profit alene på baggrund af, hvad dit poker HUD fortæller dig.

I næste og sidste del af serien går vi i dybden med indikatorerne WTSD og WSD.

I samme serie<< Introduktion til Poker HUDs – Preflop 3-BettingIntroduktion til Poker HUDs – Showdown >>

Skriv din kommentar