Poker Begreber

Introduktion til Poker HUDs – Preflop Open Raising

Pinterest LinkedIn Tumblr
Denne artikel er del 2 af 6 i serien Få det maksimale ud af dit Poker HUD

Når du først har fået dit Poker HUD installeret og indikatorerne dukker op på dine modspillere, kan det i første omgang virke lidt overvældende at gennemskue, hvad alle de forskelligtfarvede tal og forkortelser står for. Alt for få pokerspiller bruger deres HUD optimalt eller mangler forståelse for, hvor kraftfuldt et værktøj, de har med at gøre.

Her i 2. del af serien Poker HUDs for begyndere vil giver vi dig en grundig gennemgang af de vigtigste preflop indikatorer, hvad de fortæller dig og hvordan du bruger informationerne bedst muligt.

Som nævnt, koncentrerer vi os i denne artikel om de indikatorer, vi typisk benytter i preflop runden. De vigtigste preflop indikatorer, som findes i ethvert poker HUD er:

  • VPIP (Voluntary Put Money in Pot)
  • PFR (Preflop Raise)
  • 3B (3-Bet)
  • Fv3B (Fold vs 3-Bet)
  • ATS (Attempt to Steal)
  • FvSt (Fold vs Steal)

VPIP (Voluntary Put Money in Pot)

VPIP (skrives af og til VP$IP) er typisk det første og vigtigste tal i dit poker HUD.

VPIP står for Voluntary Put Money in Pot. Indikatoren viser dig, hvor ofte modspilleren frivilligt har lagt penge i puljen preflop, enten ved at raise eller limpe/calle. VPIP udregnes simpelthen ved at dividere antal gange modspilleren har limpet/raiset/callet med det antal hænder, han har spillet i alt.

VPIP er en af de helt grundlæggende informationer i forbindelse med profilering af dine modspillere – Kombineret med PFR indikatoren, giver indikatoren et hurtigt “førstehåndsindtryk” af, hvem du er oppe imod.

En pokerspiller med en grundlæggende forståelse for pre-flop spillet vil typisk have en VPIP mellem 17 og 27%.

Hvis en spiller spiller betydeligt færre hænder, er han sandsynligvis en nit. Omvendt, hvis modspilleren spiller mange flere hænder, er han sandsynligvis en middelmådig rekreativ spiller.

Generelt sagt, skal du have indsamlet 100-300 hænder på den pågældende spiller, før VPIP giver et helt retvisende billede.

Når det er sagt, vil det ofte være muligt at identificere de mere ekstreme spillertyper langt før – ofte allerede efter 50 hænder. Hvis en spiller, efter 50 hænder, har en VPIP på 75%, kan du være ret sikker på, at han er en ekstremt aggressiv rekreativ spiller – og dermed en spiller, der kan udnyttes.

PFR (Preflop Raise)

Efter VPIP finder du som regel PFR – eller Preflop Raise.

PFR indikatoren fortæller dig, hvor ofte en modspiller har bidraget til puljen preflop ved at raise. Tallet inkluderer både RFI (Raise First In), 3-bets og cold 4- og 5-bets.

Når PFR og VPIP holdes op imod hinanden, vil det være tilstrækkeligt danne sig et godt billede af modspillerens profil.

En velspillende pokerspiller vil have en PFR på 15-25%, med et normtal på ca. 19% ved et 6-max bord.

På samme måde som VPIP skal du indsamle omkring 100-200 hænder på en modspiller, før tallet giver et retvisende billede.

Forholdet mellem VPIP og PFR

VPIP er altid højere end eller lig med PFR. Preflop raises øger både VPIP- og PFR værdien, mens andre  handlinger – såsom limping og calling – udelukkende øger VPIP værdien.

Uerfarne pokerspillere er ofte passive og caller mere end de raiser preflop. Det betyder, at afstanden mellem VPIP og PFR øges.

Gode pokerspillere ved, at en aggressiv strategi er helt afgørende for at vinde i poker over tid. Derfor vil gode spillere altid have en meget begrænset afstand mellem VPIP og PFR (typisk blot et par procentpoint).

En høj PFR er altså et klart tegn på en aggressiv modspiller, mens en stor afstand mellem VPIP og PFR kendetegner en passiv modspiller.

Sådan identificerer du en modspiller via VPIP og PFR

VPIP og PFR udgør tilsammen nøglen til at fastslå, hvilken type modspiller, du er oppe imod.

Lad os se nærmere på forskellige spillertyper og deres typiske VPIP og PFR værdier ved et 6-max pokerbord.

Ekstremt høj VPIP/Lav PFR

F.eks. 75/12, 54/7, 60/10

En pokerspiller med en meget høj VPIP og lav PFR er noget nær en drømmemodstander. Her har vi at gøre med en spiller, der spiller alt for mange hænder og spiller dem alt for passivt.

Spillere med meget høj VPIP og lav PFR caller alt for meget preflop. Når de raiser, gør de det typisk med value hænder. På den måde er det let at afkode, når de har stærke kort på hånden, og du kan folde middelmådige hænder med god samvittighed.

Du kan med stor sikkerhed kategorisere denne modspiller som en dårlig loose/passive type, som også går under betegnelsen whale.

Høj VPIP/Lav PFR

F.eks. 40/12, 37/10, 32/5

Her har vi stadig at gøre med en dårlig spiller, som vi gerne vil have ved bordet. Han spiller for passivt og foretrækker at limpe eller calle fremfor at raise preflop. Denne passivitet vil typisk fortsætte i spillerunderne efter floppet – medmindre spilleren flopper en stærk hånd.

Den relativt høje VPIP indikerer, at vi fortsat har at gøre med en loose spiller, som gerne vil se floppet billigst muligt – men dog med nær så mange hænder som en whale.

Igen er det en modspiller, som bør få dig til at overveje din hånd en ekstra gang, hvis han en sjælden gang vælger at raise eller re-raise preflop. Når han udviser denne form for aggression sker det som regel med en stærk valuehånd.

Middel VPIP/Lav PFR

F.eks. 18/1, 21/3, 20/0

Her har vi at gøre med en tight/passiv spiller, som også går under betegnelsen en rock. Det er spilleren, der folder det meste – caller hænder, en god spiller ville raise og enten aldrig open-raiser eller kun gør det med de allerstærkeste hænder – typisk AA, KK.

Vær på vagt, hvis du oplever en spiller i denne kategori limpe for derefter at re-raise dit open-raise. Medmindre du sidder med et af de højeste par eller måske AKs, bør du kraftigt overveje at folde i denne situation.

Lav VPIP/Lav PFR

F.eks. 12/10, 14/13, 10/8

Her bevæger vi os in i gråzonen mellem dårlige og gode pokerspillere. Disse værdier repræsenterer den typiske nit – en supertight spiller, som spiller en begrænset range af valuehænder.

Han spiller typisk alle hænder i sin range aggressivt, hvilket fremgår klart af den lille forskel mellem VPIP og PFR.

En nit bluffer sjældent. Når han raiser, kan du være forholdsvist sikker på, at det sker med en hånd af en vis værdi, f.eks. høje pocket pairs, AT+ samt de bedste (ofte suitede) broadway hænder.

Derfor bør du især være på vagt, når en nit fortsætter sin aggression postflop og  floppet matcher denne type hænder.

Middel VPIP/Middel PFR

F.eks. 16/15, 21/19, 24/23, 28/25

Disse værdier er typiske for pokerbordets stampublikum – også kaldet regulars, eller bare regs. Det er spillere, som typisk har en vis mængde viden om pokerstrategi og en vis mængde praktisk erfaring fra pokerbordene.

Regs er ofte gode og profitable spillere, som vi helst vil undgå at spille alt for mange hænder imod. Det er også denne kategori, du selv bør stræbe efter at tilhøre.

Når det er sagt, er der også dårlige spillere imellem – ofte spillere, som har lært en bunke preflop ranges udenad, men ikke har de nødvendige evner til at spille korrekt postflop.

Den dårlige nyhed er, at du det derfor ikke altid er muligt at skelne mellem en god og en dårlig reg alene ved hjælp af VPIP/PFR.

Den gode nyhed er, at dit HUD også kender alt til din modspillers postflop spil, når først du har spillet tilstrækkeligt med hænder imod ham. 

Du skal blot vide, hvor du finder de relevante tal. Det vender vi tilbage til i del 5 i denne serie, hvor vi ser på postflop HUD indikatorer.

Opsummering

En forståelse for VPIP og PFR er det første skridt i retning af at forbedre dit pokerspil

Blot ved at se på og sammenligne de to tal, kan du inddele dine modspillere i forskellige kategorier, som alle (på nær de gode regs) har huller i deres strategi, som kan udnyttes.

Det er også vigtigt at se på dine egne værdier og sikre dig, at de ligger på det optimale niveau omkring 20-25 for VPIP og 18-23 for PFR. Værdier i dette niveau sikrer dig det grundlæggende fundament, der skal til for at kunne spille en solid postflop strategi.

I næste del i serien ser vi på ATS og FvST – to særdeles nyttige indikatorer, når du sidder i sen position eller en af blind positionerne.

I samme serie<< Introduktion til Poker HUDsIntroduktion til Poker HUDs – Preflop Stealing >>

Skriv din kommentar