Poker Begreber

Introduktion til poker ranges

Pinterest LinkedIn Tumblr

Tænk på, hvor nemt det ville være at vinde i poker, hvis du vidste præcis hvilke kort, din modstander sad med på hånden. 

Det er desværre ikke tilfældet, selvom du altid kan forsøge at gætte dig frem. En anden – og oftest mere brugbar – metode at lære at arbejde med poker ranges. 

Poker ranges handler om at tildele modspilleren en gruppe af hænder – en range – som han realistisk kan sidde med på et bestemt tidspunkt i spillet.

I denne introduktion til poker ranges, gennemgår vi range konceptet og ser på, hvordan du kan indsnævre modspillerens range ud fra den måde han spiller på.

Poker ranges er et af de allervigtigste koncepter i moderne NL Hold'em – og også et af de emner, som volder flest nye pokerspillere stort besvær. Vi vil derfor forsøge at gøre denne gennemgang både udførlig og letforståelig i håbet om at brikkerne falder på plads. 

Hvad er en poker range?

En poker range er en samling af hænder, som en spiller vurderes at kunne have på et bestemt tidspunkt i en hånd. En spillers poker ranges varierer afhængigt af hans position ved bordet og hvilke handlinger, han foretager sig.

Når kortene er delt ud og ingen spiller endnu har foretaget sig noget, har alle spillere en 100% range – enhver spiller kan sidde med hvilken som helst af de 1326 mulige starthænder, der findes i NL Hold'em.

1326 forskellige kortkombinationer er meget at holde styr på. Derfor grupperer vi dem i forskellige kategorier, som igen bliver til poker ranges. 

Først og fremmest kan vi gruppere hænder af samme værdi preflop. A5 og A5 har samme værdi, mens A5 har ringere værdi, da den ikke har samme chance at ramme en flush.

Ved at gruppere hænder af samme værdi ender vi med 78 forskellige offsuite hænder, 78 forskellige suitede hænder og 13 forskellige par. Det giver i alt 169 mulige starthænder, som vi kan visualisere i en såkaldt range matrix.

De 169 forskellige starthænder kan visualiseres ved hjælp af en range matrix - her er pocket pairs markeret med blå, off-suite hænder med mørkegrå og suitede hænder med orange.

Ved hjælp af en range matrix, kan vi lave en visuel repræsentation af en spillers range – de forskellige hænder, spilleren formodes at kunne have på et bestemt tidspunkt i løbet af spillet.

Hvordan bruges poker ranges?

Forestil dig at en spiller open raiser fra UTG positionen. Det kan han i princippet gøre med hvilken som helst hånd – men normalt er sandsynligheden for, at han raiser fra UTG med en hånd som KQ noget større end med 72.

Med andre ord fortæller UTG spilleren os – med sit open raise – noget om, hvad han sandsynligvis sidder med på hånden.

Så snart en spiller frivilligt bidrager til puljen – enten ved at calle eller raise – giver han os de første informationer om, hvad han kan sidde med – informationer, som vi kan bruge til at indsnævre hans range.

Denne indsnævringsproces bygger dels på, hvad vi ved om spilleren i forvejen – primært fra vores HUD data på vedkommende – dels på, hvordan han spiller i den indeværende hånd og dels på logik.

Lad os sige, at vi ved fra vores HUD, at spilleren på UTG åbner med 10% af sine hænder. Hans øvrige HUD data viser, at der ikke er tale om en spiller, der bluffer meget. 

Derfor kan vi logisk konkludere, at han sandsynligvis åbner med de stærkeste 10% af sine hænder. Hans range kunne således bestå af AA-66, AKo-AJo, KQo, AKs-ATs, KQs-KJs, QJs, JTs. Hvis vi sætter disse hænder ind i en range matrix, ser den således ud:

poker ranges - UTG

Forestil dig nu, at du sidder på BTN positionen og caller UTGs open raise med J10.

Floppet kommer: 552 og UTG laver et c-bet på 2/3 pot. Hvad gør du i denne situation?

Det, der falder først for, er måske at folde. Men lad os lige se nærmere på UTGs range først.

Det er værd at bemærke, at der hverken er 2'ere eller 5'ere i denne. Omkring 40% af hans range er pocket pairs. De resterende består kun af overcards.

Du kan derimod sagtens have 5'ere i din calling range – f.eks. A5s, 65s eller 54s. Afhængigt af UTGs C-bet statistik, kan det derfor være værd at overveje et re-raise som et bluff med en backdoor flush draw i spar.

Hvis din modspiller caller dit bluff, indsnævres hans range yderligere, da du med rimelighed kan forvente, at han ville have foldet en stor del af sine hænder i denne situation.

Indsnævring af poker ranges

Efterhånden som vi spiller os igennem preflop, flop, turn og river, kan vi som som regel udelukke flere og flere mulige hænder fra modspillerens range, baseret på hans måde at spille på og hans bettingmønster. 

Det kan illustreres som en “tragt”, der bliver smallere og smallere for hver spillerunde og hver handling, modspilleren foretager sig.

VIGTIGT

En poker range kan enten kan forblive uændret eller snævre ind. Den kan aldrig udvides!

Poker ranges kan være lineære – det vil sige at rangen forbliver den samme gennem alle postflop runder – som regel i de tilfælde, hvor alle spillere checker.

Mere almindeligt er det, at rangen bliver mindre og mindre, når spillet skrider frem.

En range kan aldrig blive større. Logikken i denne regel er ret ligetil: Hvis en spiller har foldet 85s preflop, kan han ikke på magisk vis sidde med disse kort senere i hånden.

Opsummering

At tænke i poker ranges fremfor i eksakte hænder er en af de ting, der volder størst problemer for uøvede pokerspillere – men omvendt også et af de tiltag, der kan forbedre dit spil allermest.

James “Splitsuit” Sweney har lavet en glimrende video tutorial med eksempler på hvordan du bruger poker ranges til at “aflure” dine modspillere.

Her viser han, hvordan du – ved at gennemgå allerede spillede hænder ved hjælp af en poker hand replayer og et program ved navn FlopZilla – kan indsnævre din modspillers range og få et realistisk indblik i, hvilken hånd, han kan sidde med.

God fornøjelse.

Play Video

Skriv din kommentar