Poker Matematik

Introduktion til Stack to Pot Ratio

Pinterest LinkedIn Tumblr

Begrebet SPR blev først introduceret af Matt Flynn i hans bog ”Professional No-Limit Hold 'em: Volume I” i 2007 – en af de bøger, alle pokerspillere med seriøse ambitioner, bør læse.

SPR er forkortelsen for Stack to Pot Ratio, som er et både effektivt og kraftfuldt værktøj i din poker værktøjskasse, når først du forstår, hvad SPR betyder, og hvordan du bruger konceptet i din pokerstrategi.

Som navnet antyder, viser SPR forholdet mellem den effektive stack og størrelsen på puljen. Den effektive stack er den mindste stack, der er involveret i den aktuelle hånd. 

Forskellige SPR'er kræver forskellige strategier. Formålet med denne artikel er at belyse, hvordan du tager højde for SPR i forskellige situationer under spillet.

I det følgende vil vi gå i dybden med, hvad SPR nærmere bestemt indikerer – og hvordan du effektivt implementerer SPR i dit spil både pre-flop og post-flop.

Hvordan beregnes SPR?

SPR for den aktuelle hånd, beregnes lige efter floppet – FØR bettingrunden starter.

Beregningen er ganske enkel:

SPR = Effektiv Stack / Puljens Størrelse

SPR beregnes kun efter floppet, IKKE efter de resterende streets, turn og river. Mange spillere begår den fejl, at de beregner SPR for hver street. Det er ikke den korrekte måde at bruge SPR, så undgå at falde i den fælde.

Selvom SPR først beregnes post-flop, er det vigtigt at estimere, hvordan handlinger i pre-flop spillet vil påvirke Stack to Pot Ratioen. På denne måde er du et skridt foran og kan ofte ”styre” den situation, du ønsker at sidde i post-flop, ved at tilpasse størrelsen på dit bet.

Det kræver øvelse og erfaring, men med tiden vil det sidde i baghovedet som en af de ting, du automatisk er opmærksom på.

Hvad fortæller SPR?

SPR fortæller dig, hvor committed – eller ”bundet” du er til hånden i den aktuelle situation. Jo lavere SPR – des mere bundet er du, hvis du sidder med en hånd med en vis værdi – f.eks. top par, straight-/flush-draws m.v. Med ”bundet” menes i denne sammenhæng, at når du har investeret en vis andel af din samlede stack i et puljen, er det oftest mindre profitabelt (over tid) at folde din hånd end at kæmpe for at vinde puljen.

SPR opdeles traditionelt i 3 grupper:

SPR 0-3
Automatisk Stack-Off

SPR 3-6
Situationsafhængig

SPR > 6
Ikke Auto Stack-Off

Sådan bruger du SPR i dit spil

Når du befinder dig i en post-flop situation med en lav SPR (under 2-3) og har et top par, overpar eller en stærk drawmulighed, forpligter en korrekt SPR strategi dig til at satse hele din stack i løbet af de 3 bettingrunder, så du er all-in inden show-down. 

Derfor er det som regel de stærkeste hænder (AA, KK, QQ, JJ – måske TT og AQs+), der egner sig bedst til en lav SPR. 

Hvis du derimod har f.eks. 67s eller 44 på hånden og den er i din open- eller calling range, bør du være ekstra opmærksom på, hvilken SPR et evt. pre-flop raise kan medføre. Denne type draw hænder skal ramme floppet for at have nogen værdi – specielt når SPR er lav, da der hverken er meget fleksibilitet til bluffs eller draws, før spilleren med den laveste effektive stack er all-in.

Derfør bør din range være ekstra tight, når du er oppe mod modstandere, som ofte caller, og der er sandsynlighed for at SPR kan havne i den lave ende. Hvis det er tilfældet, vil det i det lange løb være mest profitabelt at folde hånden og vente på bedre muligheder.

Skriv din kommentar