Poker Strategi

Kend dine modstandere – Fire typer af pokerspillere

Pinterest LinkedIn Tumblr
Denne artikel er del 1 af 3 i serien Spillertyper

Et af de allervigtigste elementer i poker er at være i stand til at  læse modspillerne – at spotte bestemte mønstre i deres spil og udnytte de fejl, de begår.

Jo mere du ved om dine modspillere, des bedre kan du tilpasse dit spil med henblik på at gå fra bordet med deres chips.

I denne artikelserie ser vi på, hvordan vi nemt kan inddele modspillerne i fire grundlæggende kategorier.

Spillertypematrixen

En typisk måde at inddele pokerspillere på er hvorvidt deres spillestil er tight eller loose, passive eller aggressive.

Det kan visualiseres ved hjælp af en såkaldt spillertypematrix. Den lodrette akse går fra tight til loose og er et udtryk for, hvor mange hænder spilleren deltager i. Den vandrette akse viser om spilleren er passiv eller aggressiv.

Tight eller loose

En super tight pokerspiller spiller få – oftest meget stærke – hænder, mens en super loose spiller elsker at se floppet og spiller en meget høj procentdel af sine hænder. De fleste spillere befinder sig et sted midt imellem disse to yderpunkter.

Når vi spiller online poker og bruger et HUD kan vi nemt få en indikation af om en modspiller er loose eller tight ved at se på spillerens VPIP indikator. VPIP (eller VP$IP) er en forkortelse af Voluntarily Put Money in the Pot – altså hvor ofte spilleren frivilligt har bidraget til puljen gennem et call, et raise eller et re-raise. Blinds tæller således ikke med, da disse er “tvungne” indsatser fra blindpositionerne.

Jo højere spillerens VPIP er, des mere loose er spilleren.

Passive eller aggressive

Den vandrette skala udtrykker en spillers aggressionsniveau. En spiller kan være ekstremt passiv eller super aggressiv og alle steder midt imellem de to yderpunkter.

En ekstremt passiv pokerspiller er en spiller, som overlader initiativet til modspillerne og foretrækker at limpe eller calle fremfor at raise. I den anden ende af skalaen har vi den super aggressive spiller, som raiser i vildskab – ofte med hænder, der burde have været foldet i stedet.

De 4 spillertyper

Når vi kombinerer tight/loose og passive/aggressive får vi de fire grundlæggende spillerkategorier, som enhver pokerspiller kan placeres i:

  • Tight/Passive
  • Tight/Aggressive
  • Loose/Passive
  • Loose/Aggressive

Enhver spiller kan så befinde sig et hvilket som helst sted på skalaen indenfor disse fire kategorier.

Gode pokerspillere befinder sig i den aggressive side af skalaen – langt de fleste i Tight/Aggressive kategorien, hvor du også bør stræbe efter at ligge. 

Passivt spil er meget sjældent en god idé. Det ser vi nærmere på i næste del af denne serie: Sådan spotter du en dårlig pokerspiller.

I samme serieSådan spotter du en god pokerspiller >>

Skriv din kommentar