Poker Strategi

Den optimale preflop strategi for begyndere

Pinterest LinkedIn Tumblr

En af de helt store udfordringer for nye pokerspillere er at spille de rigtige hænder fra de rigtige positioner. Nogle spiller alt for mange hænder – ofte passivt ved at limpe. Andre spiller alt for få, mens andre igen glemmer at tage hensyn til positionen ved bordet, når de open raiser.

I denne artikel får du en “skudsikker” pre-flop strategi for begyndere, specielt til udviklet til 6-max micro-stakes poker fra 2NL til 25NL.

Vi giver dig et sæt pre-flop ranges, som fortæller dig præcis hvilke hænder, du skal spille hvordan og hvornår.

Raise eller fold

Strategien bygger på, at du enten åben-raiser eller folder, når du er “first-to-act”. 

At åben-limpe er en problematisk begynderstrategi, som altid bør undgås. Det kan du læse meget mere om i denne artikel.

Brug Maksimal Buy-In

En anden typisk begynderfejl er, at man sætter sig ved bordet uden en fuld chipstack. Du bør altid bruge maksimal buy-in – det vil sige, hvis du sætter dig til et NL10 bord, så køber du chips for $10. Derudover forudsætter strategien, at du laver re-buy til fuld stack, hvis du skulle være uheldig at komme under dit første buy-in. De fleste online pokersites har en indstilling, som sørger for at dette sker automatisk, når funktionen er slået til. 

En fuld stack giver langt større manøvrefrihed og gør det muligt at få mest mulig værdi ud af dine nuts-hænder. 

Et par ord om position

Alle succesfulde pokerspillere er særdeles bevidste om deres position ved bordet. Der er nemlig stor forskel på, hvordan den samme hånd skal spilles afhængig af, hvor spilleren er placeret i forhold til dealeren.

I de tidlige positioner (UTG og HJ) åbner vi langt færre hænder end vi gør, når vi sidder i sen position som CO eller BTN.

Grunden til dette er, at der er flere modspillere “left-to-act” efter en spiller i tidlig position. Dermed er chancen for, at en spiller re-raiser betydeligt større. Hvis vi åbnede for bredt fra tidlig position, ville vi med andre ord blive tvunget til at folde alt for mange af vores hænder mod et re-raise fra en modspiller.

Sådan åbner du fra forskellige positioner

Vi har designet et sæt åbningsranges, som er specielt rettet mod begyndere og spillere, der har svært ved at vinde i poker.

Disse ranges er meget konservative, eftersom deres formål er at give dig et solidt fundament at bygge videre på. Når vi anbefaler begyndere at spille en super tight range, er det et forsøg på – så vidt muligt – at undgå de ubehagelige situationer postflop, som hurtigt kan blive meget dyre.

Vi åbner således primært med value hænder og hænder, der er lette at komme ud af, hvis floppet rammer helt skævt i forhold til vores kort.

Du vil kunne finde opening ranges, som anbefaler at åbne med væsentligt flere hænder fra alle positioner. Disse er på ingen måder dårlige, men de forudsætter, at du forstår og mestrer postflop spillet og at du allerede har fundamentet på plads.

Hvis dette ikke er tilfældet, anbefaler vi, at du starter med at følge de “skudsikre” ranges, vi giver dig herunder og udbygge disse efterhånden som du bliver bedre og begynder at tjene penge på dit pokerspil.

UTG - Under the Gun

Range: 66+, ATs+, KJs+, JTs, AJo+, KQo
9.8%

Fra UTG positionen (kaldes af og til EP eller Early Position) er vi den første spiller, der har mulighed for at open raise. 

Derfor skal alle øvrige spillere ved bordet agere efter os i preflop runden – og også risikerer at skulle spile ude af position postflop mod HJ/CO/BTN. Derfor åbner vi fra UTG med en særdeles tight range, som vi er i stand til at forsvare effektivt mod eventuelle 3-bets fra vore modspillere. 

Det betyder at vi blot åbner med knap 10% af vore hænder og folder resten.

UTG åbningsrange | 9,8% (130/1326 kombinationer)
UTG åbningsrange | 9,8% (130/1326 kombinationer)

HJ - Hijack

Range: 55+, A9s+, KTs+, JTs, T9s, ATo+, KQo
12.7%

Hijack positionen (også kaldet EP eller Early Position) er pladsen umiddelbart til venstre for UTG ved et fyldt 6-max bord – altså nummer to spiller, som får muligheden for at agere. 

Herfra kan vi åbne en smule bredere – dog stadig med tanke på, at der stadig sidder 4 modspillere efter os, som har muligheden for at 3-bette. Derudover vil vi være ude af position postflop i forhold til CO og BTN, hvis de caller.

Udvidelsen består primært af suitede broadway hænder. Grunden til at vi vælger disse fremfor højere offsuit hænder er, at de suitede hænder har højere equity, da de udover par, sets m.v. også kan floppe både flushes og straights – eller flush-/straight draws.

HJ/MP åbningsrange | 12,7% (168/1326 kombinationer)
HJ/MP åbningsrange | 12,7% (168/1326 kombinationer)

CO - Cutoff

Range: 22+, A2s+, K9s+, QTs+, J9s+, T8s+, 97s+, 86s+, 76s, A9o+, KTo+, QJo
22.2%

Fra CO positionen åbner vi væsentligt flere hænder end de to foregående positioner. Det skyldes dels, at vi er i en langt bedre position. 

Nu er der pludselig kun 3 spillere tilbage i spillet udover os selv – og to af disse har allerede “dead money” i puljen i form af blinds, som vi har chancen for at stjæle. Derfor betragtes cutoff også som den første steal position. 

Ydermere vil vi være in position postflop, hvis en eller begge spillere på blindpositionerne vælger at calle.

CO åbningsrange | 22,2% (294/1326 kombinationer)

BTN - Button

Range: 22+, A2s+, K7+, Q8s+, J8s+, T8s+, 97s+, 86s+, 75s+, 65s, 54s, A2o+, K9o+, QTo+, JTo, T9o, 98o
35.4%

Udover at være den mest attraktive steal position, har vi fra BTN positionen garanti for at være i absolut position postflop. Det betyder, at vi i alle tre postflop runder er den sidste spiller til at agere, så vi i høj grad kan styre spillet ved at se, hvordan de resterende modstandere spiller.

Derfor er BTN også den position, hvor vi åbner med flest hænder – lidt over 1/3 af alle mulige håndkombinationer.

BTN åbningsrange | 35.4% (470/1326 kombinationer)
BTN åbningsrange | 35.4% (470/1326 kombinationer)

SB - Small Blind

Range: 22+, A2s+, K9s+, QTs+, J9s+, T8s+, 97s+, 86s+, 76s, A9o+, KTo+, QJo
22.2%

Selvom small blind også er en steal position, har vi her den ulempe, at vi med garanti vil være ude af position, hvis forsøget på at stjæle big blind mislykkes, og vi ryger videre til postflop runderne. 

Af denne grund indskrænker vi vores range til godt og vel 22% ved at fjerne de mest spekulative hænder fra BTN rangen. Den vågne læser vil måske bemærke, at vores SB åbningsrange indeholder præcis de samme hænder som CO rangen.

SB åbningsrange | 22,2% (294/1326 kombinationer)
SB åbningsrange | 22,2% (294/1326 kombinationer)

BB - Big Blind

Til allersidst sidder spilleren på big blind positionen. For denne spiller er der ingen range, da han aldrig kan open raise. Enten vil der være modspillere før ham, der har limpet eller raiset – eller også har alle modspillere foldet og big blind spilleren vundet den 1/2 big blind, som small blind havde bidraget med til puljen.

Skriv din kommentar