Poker Begreber

Udnyt din position bedst muligt

Pinterest LinkedIn Tumblr

De fleste pokerspillere kender til vigtigheden af position i forhold til de andre spillere omkring bordet. De fleste ved også, at position er af afgørende betydning for, hvilke hænder du bør spille og hvilke hænder, du i stedet bør folde.

I tidlig position folder vi en række hænder, mens vi gerne raiser med præcis den samme hånd, hvis vi sidder på CO eller BTN positionen.

Men hvorfor forholder det sig sådan? Det er det spørgsmål, vi forsøger vi at besvare i denne artikel.

Illustrationen herover viser positionerne ved et fuldt 6-max NL Hold'em bord. For bordenden til højre sidder spilleren “on the button” – den stærkeste placering ved bordet, da denne spiller sidder i absolut position. Det vil sige at denne spiller er den sidste til at agere i alle 3 postflop runder. Hvorfor det er en stor fordel, vender vi tilbage til.

Enhver preflop bettingrunde starter ved spilleren under the gun (UTG) og fortsætter derefter i urets retning til og med Big Blind (BB).

Fordelene ved at spille i position

Et kendt pokerudtryk fastslår at “Money flows towards the button”.

Kort fortalt betyder udtrykket, at du vinder mere, når du har positionsfordel i forhold til den eller de modstandere, du er oppe imod. 

Når du er i position, har du for det første fordelen ved at kunne se, hvad modspillerne foretager sig, inden det bliver din tur. Poker er i høj grad et spil, hvor du ønsker så meget information om modspillerne som muligt. Det giver dig nemlig mulighed for at tilpasse dit eget spil, udnytte ‘hullerne' i modspillerens strategi og maksimere dit udbytte. Alt hvad en modspiller foretager sig giver dig information om hvilken hånd, han sandsynligvis sidder med.

For det andet er du – når vi du i position – den sidste spiller til at agere i alle tre postflop runder. Dette giver dig fordelen af at kunne styre spillet i langt højere grad, da du kan diktere om en spillerunde er slut (når du checker, caller eller folder) eller om der skal flere penge på bordet, før du er klar til at afslutte runden (når du raiser eller re-raiser).

Position og åbningshænder

Positionen ved bordet er helt afgørende for, hvilke hænder vi vælger at åbne spillet med. Når vi sidder UTG eller HJ har vi 4 eller 5 spillere efter os, der kan 3-bette mod vores åbningsrange.

Derfor spiller vi en tight range fra disse positioner – en range, hvor vi med en stor del af hænderne er i stand til enten at calle eller re-raise mod et 3-bet.

Når vi derimod sidder på CO eller BTN positionerne er der kun 2-3 spillere tilbage, der kan 3-bette. Heraf de to blindpositioner, som allerede “ufrivilligt” har bidraget til puljen.

Det betyder, at vi kan løsne vores ranges betydeligt og spille langt flere hænder fra disse positioner – inklusive en god håndfuld bluff-hænder, som vi primært raiser med henblik på at stjæle the blinds.

Position og equity

Ovennævnte manøvredygtighed betyder, at er der langt større chance for at realisere din equity, når du spiller i position. Med andre ord er det nemmere at vinde din “retmæssige andel” af puljen i forhold til, når du er ude af position.

Det vil vi illustrere med følgende eksempler, hvor vi gennemgår den samme hånd i og ude af position:

Ude af position

Forestil dig, at du sidder på BB med 97

CO open raiser til 3bb. BTN og SB caller og det samme gør du.

Floppet kommer med 12 bb i puljen: 345

CO fortsætter aggressionen med et 4 bb C-bet, BTN caller, SB folder og du caller med din gutshot straight draw og en backdoor flush draw.

Turnkortet kommer med 24 bb i puljen: 10

CO laver endnu et C-bet – denne gang på 16 bb. Både BTN og du vælger at folde.

I position

Forestil dig nu, at du i stedet sidder på BTN med 97

UTG open raiser til 3bb. HJ caller og det samme gør du. Begge blinds folder.

Floppet kommer med 10.5 bb i puljen: 345

UTG lægger ud med et 3.5 bb C-bet, HJ folder og du caller med din gutshot straight draw og en backdoor flush draw.

Turnkortet kommer med 17.5 bb i puljen: 10

UTG laver endnu et C-bet på 11 bb. Her gør din position “i baghånd”, at du kan calle igen.

Nu er puljen på 39.5 bb og riverkortet er J

UTG checker. Nu kan du affyre et pot-sized bluff og tage puljen hjem, når modspilleren folder.

For at eksemplet, hvor du er i position, er profitabelt, skal UTG folde mere end 50% af gangene. For at vurdere fold equity – sandsynligheden for at UTG folder – kan vi dels se på hans UTG range og hans tidligere adfærd i lignende situationer.

Lad os prøve at tildele modspilleren og os selv nogle preflop ranges som eksempel. UTG's åbningsrange er vist med rød – BTN's calling range med grøn.

UTG åbningsrange | 9,8% (130/1326 kombinationer)

Af modspillerens betting mønster kan vi danne os et billede af, hvad han sidder med, når han vælger at c-bette både flop og turn, men passivt checker, når vi når til river.

Da han c-better floppet, kan han sidde med enten en flush-draw eller en value hånd i form af et overpair. 

Vi kan derimod sidde med både en straight, to par eller et set, da vi har både A2s, 76s, 54s, 53s, 43s, 33, 44 og 55 i vores range. Imod et c-bet er det ret almindeligt, at vi caller med hvilken som helst af disse hænder for at lokke flest muligt chips fra modspilleren.

Det samme gør sig gældende efter turn-kortet, hvor modspilleren dog kan have forvandlet et et TT overpair til et set. 66-99 er ikke længere overpair, men mange spillere vil alligevel c-bette for at forsøge at tvinge drawhænder til at folde.

Med et set enten knægte eller tiere ville den typiske spiller fortsætte aggressionen og fyre det tredje c-bet afsted. Da modspilleren nøjes med at checke i river runden, kan vi – medmindre det er en fælde – formode at han enten sidder med en missed flush draw, et par – typisk i den lavere ende. 

Derfor kan vi med de mange stærke hænder i vores range presse ham ud i en ubehagelig situation, som ofte ender med, at han folder hænder som 66-99, Ax, Kx Qx – alle hænder, som vi ville have tabt til ved showdown.

Skriv din kommentar